arrow_upward
Col·legiacio

1a Col·legiació

Sol·licitud 1a Col·legiació

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PRIMERA COL·LEGIACIÓ:

  • Sol·licitud de col.legiació

  • Fotocòpia compulsada en original del resguard de pagament del títol

  • Fotocòpia DNI que serà compulsada pel col.legi

  • 1 fotografia mida carnet

  • Dades bancàries (fotocopia llibreta d'estalvis o en cas de banca online, certificat del banc on figura el nom del titular i el codi IBAN) OBLIGATORIQUOTES COL·LEGIALS:
  • Primera col·legiació 148,00 euros (matrícula)
  • Quota col·legial 2018: semestre 112,68 euros
  • Assegurança de Responsabilitat Civil anual 8,49 euros

El pagament s'ha de fer amb targeta de crèdit en el moment de la col·legiació o per transferència bancaria al Banc de Sabadell número de compte codi IBAN ES29 0081.0086.00.0001307534 (en aquest cas és Imprescindible portar l'original del pagament)HORARI DE COL·LEGIACIONS

De dilluns a dijous de 9:00 a 13:00 h i de 15 a 18 h els divendres de 9:00 a 13:00 h.

De l'1 de juliol al 15 de setembre de 9 a 14 h.