arrow_upward
Especialitats

El 22 d’abril de 2005 es va aprovar el Reial Decret 450/2005 sobre les especialitats infermeres. Des d’aleshores el COIGI ha informat puntualment de totes les novetats que han sorgit sobre aquest tema durant els 13 anys que porta en vigor el RD.


Actualment només resta per activar l’especialitat d’infermeria medicoquirúrgica. Les altres especialitats estan actives i es convoquen cada any, aproximadamente a finals del mes de setembre les proves de l’EIR.

Infermeria Obstètrico - Ginecològica
Infermeria de Salut Mental
Infermeria Geriàtrica
Infermeria del Treball
Infermeria Medicoquirúrgiques
Infermeria Familiar i Comunitària
Infermeria Pediàtrica


Descarrega RD 450/2005 especialitats d’infermeria:
RD 450/2005

Models de solicitud per demanar l’especialitat infermera per la via excepcional
Model 1
Model 2
Model Certificat

Infermeria Ginecològica

Infermeria Geriàtrica

Infermeria Mèdico-quirúrgica