arrow_upward

Curs online de preparació de l'OPE


Dates inici: pendent (actualment no hi ha curs però els que desitgin poden registrar-se per rebre l’avís quan s’obri el curs)
Data finalització: fins la data de l’examen
Durada: A partir del mes d’inscripció fins la data d’examen
PVP: consultar l’enllaç
Preu col·legiat: descompte del 37 % pels col·legiats del COIGi
Inscripcions: https://www.aulaope.com/preparacion-oposiciones-ics-coigi/

Curs online de preparació de l'EIR 2020-2021

Dates inici: pròximament
Data tancament matrícula: pròximament
Data finalització: fins la data de l’examen 2021
Durada: 10 mesos
PVP: consultar l’enllaç
Preu col·legiat: descompte del 37 % pels col·legiats del COIGi Inscripcions: https://www.auladae.com/cursos/coigi/cursos/cursoEIR.html

Curs online cures, gestió i qualitat al pacient crític adult

Dates: mensual
Finalització: mensual
Horari: online
Hores lectives: 110h
Matrícula: 59,22€ un cop aplicat el descompte del 37% col·legiats
Acreditat: 8,4 CFC
Inscripcions: https://www.auladae.com/cursos/coigi/cuidados_criticos/index_curso.html

Curs cures ostomies per a infermeria online


Dates: mensual
Horari: online
Hores lectives:110 h
Matrícula: 59,22€ un cop aplicat el descompte del 37% col·legiats
Acreditat: 8,1 CFC 
Inscripcions: https://www.auladae.com/cursos/coigi/ostomias/index_curso.html

Curs d'infermeria de quiròfan online


Dates: mensual
Horari: online
Hores lectives:110 h
Matrícula: 59,22€ un cop aplicat el descompte del 37% col·legiats
Acreditat: 9,5 CFC 
Inscripcions: https://www.auladae.com/cursos/coigi/enf_quirofano/index_curso.html

<

Curs nous abordatges en la cicatrització úlceres i ferides online


Data inici: 13/01/2020
Data finalització: 09/02/2020
Durada: hores
Acreditació : 26 crèdits ECTS
PVP: 1.280,00 €
Preu col·legiat: 934,00 € (descompte del 27 % pels col·legiats del COIGi)
Inscripcions:  https://www.auladae.com/cursos/coigi/experto_ulceras_heri/index_curso.html

Curs online infermeria comunitària cures per mantenir la salut

Dates: mensual
Horari: online
Hores lectives: 100 h
Matrícula: 59,22 € un cop aplicat el descompte del 37% col·legiats
Acreditat: 8,8 crèdits CFC
Inscripcions: https://www.auladae.com/cursos/coigi/enf-com-cuidados-sal/index_curso.html

Curs online fàrmacs d'ús freqüent en infermeria

Dates: mensual
Finalització: mensual
Horari: online
Hores lectives: 100 h
Matrícula: 59,22 € un cop aplicat el descompte del 37% col·legiats
Acreditat: 8,2CFC
Inscripcions: https://www.auladae.com/cursos/coigi/farmacos_uso_frecuen/index_curso.html

Curs online actualització en cures geriàtriques per a infermeria

Dates: mensual
Finalització: mensual
Horari: online
Hores lectives: 100 h
Matrícula: 59,22 € un cop aplicat el descompte del 37% col·legiats
Acreditat: 9,1CFC
Inscripcions: https://www.auladae.com/cursos/codigi/enf-com-cuidados-sal/index_curso.html