Finalitzat
22-03-2023
DURADA:  1 hora

 

Lloc: seu col·legial (C. Albereda, 3-5 3r. pis 17004-Girona)

Hora: 17:00 hores

Modalitat: presencial

Convocatòria Assemblea General Ordinària

Sala d'actes
Sala d'actes

 

D’acord amb els articles 18 i 20 dels Estatuts Col·legial, es convoca Assemblea General Ordinària, en única convocatòria, el dimecres 22 de març de 2023 a les  17:00 hores, a la seu del Col·legi Oficial d’Infermeres/rs de Girona, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1r.   Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea

2n.  Memòria de gestió econòmica i de les activitats col·legials del 2022

3r.   Balanç de comptes  i gestió Junta de govern 2022

4rt.  Pressupost econòmic 2023

5è.  Precs i preguntes

 

La Presidenta,

M. Lluïsa Garcia Garrido