×

Diplomado/a Enfermería - : Residència i Centre de Dia Els Arcs (Figueres).

País:
España
Província:
Catalunya
Ciutat:
Girona(Figueres)
Empresa:
Fundación Salud y Comunidad
Telèfon:
932440570
Adreça electrònica:
rrhh@fsyc.org
Plaça vacant:
1
Estudis:
Diplomatura d'enfermería i número de col·legiació
Experiència:
Habilitats , aptituds i actituds per al lloc de treball : • Saber treballar en equip amb les diferents àrees: Sanitaria, Psicosocial i Serveis Generals • Amabilitat i proximitat amb usuaris i les seves famílies. • Complidor en les tasques. • Coneixement mínim d’informàtica i predisposició d’adquirir hàbit de manejar el nostre programa informàtic.
Tipus de contracte:
Substitució de la baixa de mitja jornada
Jornada laboral:
mítja jornada
Sou:
784.55€ x 14 pagas
Observacions:
Retribució i altres compensacions :rnrnSegon convenirnPlus de festiu i diumengernIncorporació immediatarnrn