SUPERVISOR/A D'INFERMERIA per l'Hospital Universitari Sant Joan Reus

País:
Espanya
Província:
TARRAGONA
Ciutat:
Reus
Empresa:
Hospital Universitaria Sant Joan Reus
Persona de Contacte:
JOAN
Telèfon:
977312228
Adreça electrònica:
joan.romera@ginsa.cat
Plaça vacant:
1
Estudis:
Grau o diplomatura en infermeria
Experiència:
en àrees de crítics
Tipus de contracte:
Temporal a jornada completa
Jornada laboral:
matins i tardes
Sou:
conveni Siscat
Observacions:
Es requereix:rn• Diplomatura o Grau en infermeria.rn• Coneixements del català parlat i escrit.rn• Màster o postgrau en àrees de crítics.rn• Els candidats/ates hauran de presentar un projecte d’organització de dues unitats diferenciades de cures intensives d’un hospital.rn• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)rnrnEs valorarà:rn• Experiència laboral com infermer/a en Unitat de Cures Intensives.rn• Experiència prèvia en gestió i coordinació d’equips d’infermeria.rn• Coneixements en gestió de projectes, gestió per processos, gestió de recursos, sistemes d’avaluació i gestió de la qualitat.rn• Habilitats comunicatives, lideratge i gestió de conflictes.rn• Formació addicional específica per al lloc de treball (indicat nombre d’hores/crèdits)rn• Experiència docent i investigadora.rn• Coneixements informàtics.rnrnEs busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.rnrnS’ofereix:rn• Contracte laboral temporal a jornada completa, amb atenció continuada de l’equip de supervisió.rn• Incorporació immediata.rnrnLes persones interessades hauran de:rnrn1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars rn2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació). Es descartaran les candidatures que no adjuntin l’acreditació de la documentació curricular.rn3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:rnrnSUPER UCI 11 20rnrnTermini de presentació de sol•licituds: 13 de desembre del 2020rnrn(*) Es pot sol•licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.esrnrn