Infermer/a per Centre Residencial per a persones grans a Esponellà (Banyoles)

País:
Espanya
Província:
Girona
Ciutat:
Esponellà
Empresa:
Suara Cooperativa
Persona de Contacte:
Clara Roz
Telèfon:
647077169
Adreça electrònica:
clararozc@suara.coop
Plaça vacant:
1
Estudis:
Grau/Diplomatura en Infermeria
Experiència:
Valorable experiència prèvia en Centres Residencials
Tipus de contracte:
Temporal
Jornada laboral:
40 hores setmanals
Sou:
15.800€ bruts anuals + plus de disponibilitat de 20,32€/dia per les guàrdies dels caps de setmana + plus voluntari absorbible per responsabilitat del càrrec de RHS .
Observacions:
Cerquem Infermer/a per cobrir VACANT a 40 hores setmanals a Residència Assistida per persones grans ubicada a la població d’Esponellà, província de Girona.rnPagues prorratejades, s’abona plus voluntari absorbible per responsabilitat del càrrec de RHS i un plus de disponibilitat de 20,32€/dia per les guàrdies dels caps de setmana.rnrnINCORPORACIÓ: 23/08/2021rnrnFUNCIONS: rn Elaborar el Pla d’atenció d'infermeria (PAI).Participar en les sessions interdisciplinàries per tal d’elaborar, avaluar i modificar el Pla individual d’atenció de cada persona. Fixar els objectius adreçats al manteniment o a la recuperació de l'estat de salut i de l'autonomia funcional.Afavorir la integració dels familiars en el procés d’atenció i en la cobertura de les necessitats afectives i relacionals de la persona, conjuntament amb la resta de l’equip.Aplicar les tècniques pròpies d’infermeria.Preparar, distribuir, administrar i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic. Programació i l’organització de les tasques assistencials i administració dels medicaments. Establir la comunicació interna per tal de garantir la continuïtat assistencial.Avaluació continuada de les necessitats bàsiques de les persones.Potenciar mesures preventives i d’educació sanitària en coordinació amb els equips d’atenció primària.Planificar i realitzar actuacions d’educació sanitària.Participar en l’elaboració i la revisió periòdica dels protocols assistencials en el camp de la infermeria.Participar en l’elaboració de la memòria anual d’activitats del centre i altres estudis i treballs, facilitant les dades relatives a l’àmbit de la seva competència.rnrnREQUERIMENTS: rnCarnet de conduir i vehicle propi. Disponibilitat de cobrir la infermera de tarda durant les seves vacances, adaptant l'horari a dues tardes a la setmana (només en període de vacances de la infermera de tardes).