ASSISTENCIAL - DIPLOMAT/GRAU INFERMERIA REFERENT BLOC QUIRÚRGIC

País:
España
Província:
MOLLET DEL VALLES
Ciutat:
MOLLET DEL VALLES
Empresa:
FSM - FUNDACIÓ SANITARIA DE MOLLET
Persona de Contacte:
SARA MERCADO
Telèfon:
935636100
Adreça electrònica:
cv.rrhh@fsm.cat
Plaça vacant:
1
Estudis:
DIPLOMAT/GARU INFERMERIA
Experiència:
2 ANY EN L'AREA QUIRURGICA
Tipus de contracte:
INDEFINIT
Jornada laboral:
DIVERSES
Sou:
30.000€-40.000€
Observacions:
Centre: FUNDACIO SANITARIA DE MOLLET-HOSPITAL DE MOLLET rn rnrnÀmbit d’activitat: Diplomats/des referent Bloc Quirúrgic amb un mínim de 80% assistencial.rnrnÀrea: AssistencialrnrnFuncions: Diplomats/des i/o Graduats/des d’infermeria pel BLOC QUIRÚRGICrnrnNumero de vacants: 1rnrnPoblació: Mollet del VallèsrnrnRequisits: Títol de Diplomat o Grau en Infermeriarn Experiència mínima de dos anys com infermer/a en un bloc quirúrgicrn Postgrau o màster d’infermeria quirúrgica.rnEl professional que estem cercant, haurà d’acomplir les següents competències:rn Compromísrn Integritatrn Atenció Centrada a la Personarn Rigor i millora continuarn Aprenentatge i intel·ligència col·lectivarnrnS’ofereix: Tipus de contracte: Contracte FIX.rn Jornada: completa 1620h/any. Guàrdies de gestora de cap de setmana.rn Retribució bruta anual: Segons conveni SiscatrnrnPresentació de CV: cv.rrhh@fsm.cat, en formar pdf.rn Cal adjuntar copia dels mèrits al·legats.rn