RHS CENTRE RESIDENCIAL (PERSONES GRANS)

País:
Espanya
Província:
CALELLA
Empresa:
RESIDENCIA CASAL FATIMA
Persona de Contacte:
Marta Lodo
Telèfon:
937662021
Adreça electrònica:
martalodo@fundaciofatima.org
Plaça vacant:
1
Estudis:
GRADUAT/DA
Experiència:
PREFERIBLE 2 ANYS
Tipus de contracte:
INDEFINIT
Jornada laboral:
COMPLERTA
Sou:
30.000€
Observacions:
VACANT: RESPONSABLE HIGIENICOSANITARIrnrnMissió del lloc: Fundació Fàtima obre un procés de selecció per cobrir la plaça de Responsable Higiènic-sanitari i Infermer/a en el centre residencial per a persones grans, ubicat a Calella (Maresme). rnrnFuncions: rnVenen descrites en els perfils professionals vinculats a la Cartera de Serveis Socials vigent i en el Decret 176/2000 i son les següents:rna) Accés dels usuaris als recursos sanitaris públics sens perjudici de l'existència d'altres recursos sanitaris. rnb) Correcta organització i administració dels medicaments. rnc) Supervisió dels menús que se serveixin i del seu ajustament a les pautes d'alimentació contingudes a l'expedient assistencial. rnd) Actualització de les dades que consten en el document de control assistencial de cada resident. rne) Condicions higièniques de l'establiment, dels usuaris i del personal. rnf) Elaboració dels protocols necessaris per una correcta atenció dels usuaris i de la seva aplicació.rnrnTitulació requerida: Grau en Infermeria (titulació homologada). Es valorarà formació de postgrau i sobre el model ACP.rnContracte: indefinit de 40 hores setmanals amb un període de prova de 6 mesos.rnSalari brut anual: 30.000€ (14 pagues)rnConveni de referència: Atenció a persones dependents. rnHorari: De Dilluns a Divendres de 8.00 a 16.00 ( NEGOCIABLE), amb un cap de setmana de guàrida al mes. rnIncorporació Immediata. Si està interessat en optar a la plaça, escriviu un correu electrònic a: martalodo@fundaciofatima.org i anamarin@fundaciofatima.org o contacti telefònicament, trucant al telèfon 93.766.20.21rn