LLEVADOR/A per EDP Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp

País:
Espanya
Província:
TARRAGONA
Ciutat:
Reus
Empresa:
EDP SALUT SANT JOAN DE REUS - BAIX CAMP
Persona de Contacte:
Joaan Romera
Telèfon:
977312228
Adreça electrònica:
joan.romera@salutsantjoan.cat
Plaça vacant:
1
Estudis:
Grau o diplomatura en infermeria
Experiència:
Llevador/a
Tipus de contracte:
Temporal a jornada completa
Jornada laboral:
matins
Sou:
conveni Siscat
Observacions:
Es requereix:rn• Diplomatura o Grau en Infermeriarn• Formació postgrau universitària: especialització en Ginecologia-Obstètrica, Llevador/a.rn• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.rn• Coneixements del català parlat i escrit. rn• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*)rnrnEs valorarà:rn• Experiència laboral acreditada en l’àmbit de l’atenció al part.rn• Habilitats en l’àmbit de l’atenció al part natural.rn• Formació addicional específica pel lloc de treball (indicant crèdits/hores)rn• Experiència acreditada en atenció integral i coordinada mitjançant el treball en equip.rnrnEs cerca un/a professional amb iniciativa, empatia, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris.rnrnS’ofereix:rn• Contracte laboral temporal a jornada completa.rn• Possibilitat de contracte laboral de llarga durada.rnrnLes persones interessades hauran de:rnrn1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir-se en la “Borsa de Treball EDP REUS” i introduir totes les dades personals i curriculars rn2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)rn3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:rnrn HUSJR LLEVA 10 21rnrnrnTermini de presentació de sol•licituds: 17 d’octubre de 2021rnrn(*) Es pot sol•licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.esrnrnLes persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual de l’entitat EDP Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de l’entitat. rnrnrn