LLEVADORS/ORES per L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus

País:
Espanya
Província:
TARRAGONA
Ciutat:
Reus
Empresa:
EDP SALUT SANT JOAN DE REUS - BAIX CAMP
Persona de Contacte:
Joan Romera
Telèfon:
977312228
Adreça electrònica:
joan.romera@grupsagessa.com
Plaça vacant:
2
Estudis:
Grau o diplomatura en infermeria
Tipus de contracte:
Temporal a jornada completa
Jornada laboral:
matins i/o tardes
Sou:
conveni Siscat
Observacions:
Es requereix:rn• Diplomatura o Grau en Infermeriarn• Formació postgrau universitària: especialització en Ginecologia-Obstètrica, Llevador/a.rn• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.rn• Coneixements del català parlat i escrit. rn• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM rnrnEs valorarà:rn• Experiència laboral acreditada en l’àmbit de l’atenció al part.rn• Habilitats en l’àmbit de l’atenció al part natural.rn• Formació addicional específica pel lloc de treball (indicant crèdits/hores)rn• Experiència acreditada en atenció integral i coordinada mitjançant el treball en equip.rnrnEs cerca un/a professional amb iniciativa, empatia, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris.rnrnS’ofereix:rn• Contractes laborals per cobertura de llocs estructurals de naturalesa permanent a jornada completa.rn• Contractes laborals d’un any renovable.rn• Participació en sistemes d’incentivació per objectius.rnrnLes persones interessades hauran de:rn1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i registrar-se en la “Borsa de Treball EDP REUS” i introduir totes les dades personals i curriculars rn2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)rn3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:rnrn LLEVA 10 21rnrnTermini de presentació de sol•licituds: 31 de desembre de 2021rnrn