Comissió Deontològica

  • President de la Comissió: David Cámara Liebana
  • Membre de la Junta de Govern: Àngela Vila Vendrell
  • Membres col·legiades/ts:
  • Natàlia Casas Turró
  • Laura Curós Soy
  • Rufina Espin Sánchez
  • Josep Parra Vega
  • Cristina Serrabassa Funoll
  • Jasmina Rita Sánchez Perdomo