Comissió Familiar i Comunitària

  • Coordinadora: Mariona Vilar Pont
  • Ana Túnez Romera
  • Antònia Sabench Surinyach
  • Meritxell Cortals Talavera
  • Iolanda Farré Pla
  • Núria Paradell Blanc