Comissió de Mèdico-Quirúrgica

  • Coordinadors: Ester López Miras i René F. Louvriex Freire
  • Montserrat Vilà Aguado
  • Marta Navarrete Piñero
  • Anna Rebarter Rius
  • Gemma Simón Millán
  • Paula Baulida Cunillera
  • Sílvia Liaño de Sola