Publicada al BOE la convocatòria EIR 2021

EIR 2021
EIR 2021
Comparteix
04.12.20

Termini d’inscripció: del 9 al 21 de desembre del 2020

 

El Ministeri de Sanitat ha publicat ja l’Ordre SND/1158/2020, de 2 de desembre, per la qual s'aprova l'oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2020 per a l'accés en l'any 2021, a places de formació sanitària especialitzada (FSE).

A l'Ordre s'especifica que mentre els exàmens de FSE que estan previstos per al 27 de març es faran de manera presencial, la resta del procés serà totalment electrònic.

Segons es recull en l'Ordre publicada al BOE del 2 de desembre, les sol·licituds es podran presentar des del dia 9 de desembre de 2020 fins al dia 21 de desembre de 2020.

La llista provisional d'admesos a examen es publicarà a partir d'el 26 de gener del 2021

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, a partir de el 26 de gener de 2021, la Direcció General d'Ordenació Professional aprovarà i publicarà en la pàgina web del Ministeri de Sanitat les relacions provisionals d'aspirants admesos i no admesos a les proves selectives.

La resolució que aprova les llistes provisionals estableix un termini de deu dies hàbils comptats a partir del següent a la seva publicació, per presentar les reclamacions que s’escaiguin per fer esmenes dels defectes que motiven la no admissió, realitzant les al·legacions i aportant, si escau, la documentació preceptiva. Les reclamacions que es presentin seran resoltes, en el termini màxim de dos mesos, per la mateixa Direcció General d'Ordenació Professional.

"Aprovades les relacions definitives d'admesos i no admesos, la persona titular de la Direcció General d'Ordenació Professional, ha de dictar resolució que es publicarà en el« Butlletí Oficial de l'Estat »ratificant o, si escau modificant, la data de realització de l'exercici prevista el 27 de març de 2021 i anomenant les comissions qualificadores de les diferents titulacions o, si s'escau, grup d'aquestes, que poden participar en aquestes proves. aquestes comissions qualificadores tindran la composició i funcions que preveu l'article 8 de l'Ordre de 27 de juny de 1989 "

En aquesta convocatoria els  graduats en Infermeria optaran a un total de 1.683 places EIR, distribuïdes per comunitats autònomes, centres i unitats docents acreditades. Així mateix

118 places podran ser cobertes  pel torn de persones amb discapacitat i 34 places podran ser cobertes per persones que no siguin titulars d'una autorització per residir a Espanya

Text sencer BOE 317

Notícies relacionades

L’examen extraordinari d’Infermeria Familiar serà a finals del mes d'abril del 2021

18.12.20

Des del Ministeri s’ha confirmat que tenen previst publicar la resolució al Boletín Oficial del...

Calendari de les proves EIR 2021

10.12.20

Des d'ahir fins el 21 de desembre inclós, es pot fer la inscripció a les proves EIR...