Enquesta sobre la Llei orgànica de regulació de l'eutanàsia

Llei orgànica de l'eutanàsia
Llei orgànica de l'eutanàsia
Comparteix
24.03.21

Recentment s'ha aprovat la Llei orgànica de regulació de l'eutanàsia, la qual entrarà en vigor el proper mes de juny. L'objecte de la llei és regular el dret de les persones que compleixin els criteris per sol·licitar i rebre l’ajuda necessària per morir, el procediment a seguir i les garanties que s'han de donar en tot el procés.

Així mateix, la llei crea la figura de metge responsable, metge consultor i la Comissió de Garantia i Avaluació. Els objectius d'aquesta enquesta són:

1) Donar a conèixer la Llei de regulació de l’eutanàsia.

2) Conèixer les opinions i els posicionaments de les persones professionals assistencials envers la Llei de regulació de l’eutanàsia.

3) Identificar punts forts i punts febles en el procés de desplegament de la Llei.

4) Donar elements per orientar les activitats de formació i divulgació de la Llei entre les persones professionals i les organitzacions sanitàries, sociosanitàries i residencials.

Aquesta enquesta s'adreça als professionals de la medicina, infermeria, treball social i psicologia.

El temps aproximat per respondre a l'enquesta és de 10 minuts.

Les dades que es demanen es recullen de forma anonimitzada sense possibilitat d'identificar o redentificar la persona que la respon.

El responsable de l'enquesta és el Departament de Salut.

Enllaç de l'enquesta

Notícies relacionades