NOVA OFERTA DE PLACES EIR 2022: obert el termini de presentació del 13 al 27 de setembre

Infermera de guardia
Infermera de guardia
Comparteix
14.09.21

El BOE del dissabte 11 de setembre de 2021, ha publicat l’“Orden SND/948/2021, de 8 de septiembre, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2021 para el acceso en el año 2022, a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física.”

Distribució de places

En concret, d’Infermeria es convoquen un total de 1822 repartides entre les diferents especialitats, obstètric ginecològica, salut mental, treball, pediatria,  familiar i comunitària i  geriatria. A l’annex I de la convocatòria s’estableix la relació de places de formació acreditades i ofertes en centres i unitats docents de les comunitats autònomes.

Requisits dels aspirants

Estar en possessió del corresponent títol universitari oficial espanyol de grau/llicenciatura/diplomatura o bé, reconeixement o homologació d’un títol estranger, segons s’especifica a l’article 2 de la convocatòria.

No excedir l’edat de jubilació forçosa legalment establerta o en cas de no tenir-la, que no s’arribi a ella abans de la finalització del període de residència màxim per a cada titulació.

Estar en possessió de la nacionalitat espanyola o de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu, de la Conferencia Suiza, del Principat d’Andorra o ser nacional d’aquells estats als quals en virtut de Conveni o Tractat Internacional s’estengui el règim previst per als nacionals anteriors.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud per accedir a la prova es pot presentar telemàticament a través de la seu electrònica del Ministeri de Sanitat, Centre Gestor E05173901, i s’adequaran al model 790, de “Solicitud de admisión a pruebas selectivas de acceso a formación sanitaria especializada y liquidación de tasa de derechos de examen” de forma gratuïta.

Termini de presentació de sol·licituds i desenvolupament de les proves selectives

El termini de presentació de les sol·licituds serà des de les 10:00 hores del dia 13 de setembre fins les 14:00 hores del dia 27 de setembre del 2021.

La llista provisional d’admesos a exàmen es publicarà a partir del 16 de novembre de 2021 a la pàgina web del Ministerio de Sanidad

Aprovada la relació definitiva d’admesos i no admesos, la persona titular de la Direcció General d’Ordenació Professional, dictarà resolució que es publicarà en el BOE ratificant o, en el seu cas modificant, la data de realització de l’exercici prevista el 29 de gener de 2022.

La localitat de l’examen per als aspirants catalans serà Barcelona.

Descarrega el document complert

Foto: Ariadna Creus i Àngel arcía, i l’origen, Banc d’Imatges Infermeres

Notícies relacionades

El COIGI augmenta la quantia dels premis i les beques col·legials 2021

21.09.21

ULTIMS DIES PER PRESENTAR TREBALLS A LA JORNADA DE RECERCA   Amb l’objectiu d'incentivar i...

Oferta formativa de l'Instituto de Formación Sanitaria (ISFOS) del Consejo General de Enfermería

13.09.21

A partir del 20 de setembre s'inicien els cursos universitaris de postgrau online certificats per...

Els Trifermed Awards reconeixen el 'Sanitari Anònim COVID-19

09.09.21

Els consells de col·legis catalans d'Infermeres i Infermers i de Metges recolliran el guardó en...

S'obra la compra d'entrades del festival Temporada Alta

03.09.21

Les col·legiades i els col·legiats del COIGI tenen la possibilitat de comprar entrades fins a un...