Salutació

Junta de govern
Junta de govern

El COIGI és una institució que compta amb una trajectòria de més de 40 anys, durant els quals s’ha constituït com un referent per a la Professió Infermera, tenint com a màxima prioritat la defensa de la professió.

El COIGI representa a més de 3700 infermeres col·legides en tot el territori gironí, i la seva missió principal es vetllar per la protecció de la salut de les persones, promovent una praxi de qualitat que garanteixi una atenció integral, de qualitat assistencial i adequada per a la població.

La Junta de govern treballa des del compromís, la il·lusió i la implicació de cadascun dels seus membres, per promoure el reconeixement social de la infermera, arribar les ràtios europees d’infermera per usuari i preservar la seva gestió autònoma.

Us animem a formar part d’aquest projecte mitjançant la formació de grups de treball, comissions i participant activament en els actes i activitats que es facin i als qual les vostres iniciatives seran benvingudes. És important, per a nosaltres, l’ajut i el suport dels col·legiats ja que sou la raó de ser d’aquesta institució.

 

Alícia Rey, Presidenta del COIGI
Novembre 2020