Suport Col·legial Events

 

 

El COIGI ofereix suport en forma d'ajuts econòmics i difusió als col·legiats i entitats que volen organitzar jornades, congressos o altres esdeveniments a la província de Girona.

Per sol·licitar l'ajut o col·laboració cal adreçar el document que us adjuntem a la Secretaria del COIGI i la Junta de govern, que es reuneix mensualment valorarà la proposta.