Convocatòria Assemblea General Extraordinària

18 d'octubre de 2021

Sala d'actes
Sala d'actes

D’acord amb els articles 18 i 20 dels Estatuts Col·legial, es convoca Assemblea General Extraordinària, en única convocatòria, el dia 18 d'octubre de 2021 a les  17:00 hores, a la seu del Col·legi Oficial d’Infermeres/rs de Girona, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1r.   Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea

2n.  Aprovació de modificacions Estatuts Col·legials

3r.   Precs i preguntes

Es prega confirmació de l’assistència per tal d’adequar l’espai al nombre d’assistents, seguint les normes de protecció adequades amb la COVID-19.

La Presidenta, Alícia Rey Miguel

E-mail per confirmar l'assistència: gicoi@coigi.cat