×

Programa Retorn i Servei de Suport Psicològic

 

Servei de suport psicològic i emocional en temps de pandèmia

Els professionals de la salut ens enfrontem a situacions on el control és molt limitat, davant de les quals podem sentir molta vulnerabilitat, tant en l'exercici del rol professional com en la dimensió personal. Sabem que és molt saludable acceptar que hi ha coses que no podrem controlar i que no hi ha fórmules màgiques. Però també hi ha coses que sí que sabem que funcionen.

Des del COIGI i a través del Servei de Suport Psicològic de la Fundació Galatea, posem a disposició de les col·legiades i els col·legiats un espai on els professionals puguem compartir recursos que ens ajudin a gestionar millor les emocions, disminuir l’angoixa i l’ansietat. En definitiva, estratègies que ens permetin dur a terme la nostra feina de manera més saludable.

En aquest espai, de construcció col·lectiva, s'ofereixen els recursos aportats pels professionals que col·laboren tant a l'àrea assistencial, com a l'àrea de promoció de la salut i prevenció de la Fundació Galatea. L'espai "Caixa de Recursos per a professionals de la salut" s'anirà enriquint amb les aportacions de tots ells.

Aquesta caixa de recursos està en constant actualització, per la qual cosa és possible que no trobis alguns materials que abans estaven publicats en aquesta web.

Si necessiteu ajuda psicològica truqueu al (0034) 93 567 88 56

O bé contacteu mitjançant l'adreça fgalatea@fgalatea.org

Responsable: Rosa Sánchez, infermera

Horari: dimarts i dimecres de 9 a 14 hores i dijous de 16 a 19 hores

Servei gratuït ofert pel COIGI a través de la Fundació Galatea

 

Programa RETORN


 

El Programa RETORN és un servei assistencial i d'ajuda del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona dirigit a col·legiades i col·legiats amb problemes mentals i/o d'addicció.

Objectius del Programa RETORN


 

  1. Ajudar les persones afectades a superar la malaltia i els problemes laborals que comporta, amb l'objectiu de la rehabilitació i la reinserció a la vida laboral.
  2. Protegir els usuaris dels efectes perjudicials derivats d'aquesta problemàtica, tot garantint el seu dret a una assistència sanitària de qualitat, des del punt de vista tècnic i humà, per part de les infermeres.
  3. Vetllar pel compliment estricte de les normes d'ètica de la professió infermera. El control d'aquestes malalties és necessari per garantir-ne l'aplicació.

A qui va dirigit?Les infermeres, com la resta de la població, poden patir al llarg de la seva vida laboral problemes mentals i/o addiccions a l’alcohol o altres drogues.

Sovint, les persones que n’estan afectades no són conscients del seu problema, o bé intenten amagar-lo i es resisteixen a rebre tractament. De vegades no saben on demanar ajuda per por a la vulneració de la seva intimitat o a represàlies laborals.

Continuar exercint sense recórrer a l’assistència especialitzada fàcilment pot comportar l’aparició de problemes personals i laborals.

El Col·legi Oficial d’Infermeria de Girona, conscient de la problemàtica i amb l’objectiu de garantir a la població el millor exercici de la professió, disposa des de l’any 2000 del Programa Retorn, un servei d’atenció especialitzada amb la màxima garantia de preservar la CONFIDENCIALITAT.

La consolidació del programa ens permet continuar atents a les necessitats específiques del nostre col·lectiu i oferir un servei assistencial eficaç, eficient, adaptat i altament especialitzat.

 

El paper del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona


La intervenció del Col·legi assegura l’especialització en el tractament dels casos, la preservació del codi deontològic de la professió i la coordinació dels recursos assistencials, jurídics, laborals i personals.

És, doncs, un programa creat des del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona i adreçat específicament a les infermeres i infermers col·legiats que ho necessiten.

Què ofereix el Programa RETORN a la persona afectada?


 

  • Confidencialitat absoluta.
  • Informació, assessorament i canalització de les vies d’atenció assistencial.
  • Assistència mèdica i psicològica especialitzada, tant ambulatòria com en règim d’hospitalització.
  • Suport legal i jurídic.
  • Assessorament laboral.
  • Actuació protocol·litzada de la intervenció col·legial davant denúncies per situacions provocades per infermeres o infermers.

Tot això, per ajudar aquell professional que pateix trastorns derivats de problemes psíquics o conductes addictives i per restaurar la salut i la qualitat en l’exercici de la professió.

Com s'accedeix al Programa Retorn?


 

- Per petició personal de la infermera

Abans d’arribar a una situació crítica, la infermera o infermer ha de prendre consciència del seu problema i demanar una ajuda assistencial que faci compatible el tractament adequat amb l’exercici professional, de forma controlada. En els casos de demanda voluntària de tractament, la persona afectada podrà accedir directament al programa assistencial, amb la màxima confidencialitat. Des del Programa RETORN es coordinarà de forma immediata que rebi l’assistència i el suport que necessita.

- Pel suggeriment de familiars, companys i companyes de treball o responsables laborals de la persona afectada

En aquests casos s’ha d’actuar ràpidament i iniciar el tractament. La família, i a la feina els companys i companyes i els responsables, hi tenen un paper clau: estan en una situació idònia per convèncer la persona malalta que es tracti, o bé es poden adreçar ells mateixos al Programa RETORN per demanar consell i ajuda. Quan és així, la coordinació responsable d’aquest servei assessora amb la major discreció els companys i companyes o els responsables de feina, per tal de contribuir al fet que la persona afectada es posi en contacte amb el Programa RETORN per poder-li oferir l’assistència.

- Per reclamació o denúncia formal relacionada amb aquest àmbit

El Col·legi actua a través del Programa RETORN, la qual cosa fa que s’abordi el tema de forma integral, tant des del punt de vista assistencial com jurídic.

Podeu demanar informació de tots aquests serveis i suport al telèfon

902 16 10 50 o mitjançant l'adreça mmartinez@coib.cat.

Responsable: Montserrat Martínez, infermera.

Horari: dimarts i dimecres de 9 a 14 hores i dijous de 16 a 19 hores.