Programa Retorn

Què és el Programa RETORN?


 

El Programa RETORN és un servei assistencial i d'ajuda del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona dirigit a col·legiades i col·legiats amb problemes mentals i/o d'addicció.

Objectius del Programa RETORN


 

  1. Ajudar les persones afectades a superar la malaltia i els problemes laborals que comporta, amb l'objectiu de la rehabilitació i la reinserció a la vida laboral.
  2. Protegir els usuaris dels efectes perjudicials derivats d'aquesta problemàtica, tot garantint el seu dret a una assistència sanitària de qualitat, des del punt de vista tècnic i humà, per part de les infermeres.
  3. Vetllar pel compliment estricte de les normes d'ètica de la professió infermera. El control d'aquestes malalties és necessari per garantir-ne l'aplicació.

A qui va dirigit?Les infermeres, com la resta de la població, poden patir al llarg de la seva vida laboral problemes mentals i/o addiccions a l’alcohol o altres drogues.

Sovint, les persones que n’estan afectades no són conscients del seu problema, o bé intenten amagar-lo i es resisteixen a rebre tractament. De vegades no saben on demanar ajuda per por a la vulneració de la seva intimitat o a represàlies laborals.

Continuar exercint sense recórrer a l’assistència especialitzada fàcilment pot comportar l’aparició de problemes personals i laborals.

El Col·legi Oficial d’Infermeria de Girona, conscient de la problemàtica i amb l’objectiu de garantir a la població el millor exercici de la professió, disposa des de l’any 2000 del Programa Retorn, un servei d’atenció especialitzada amb la màxima garantia de preservar la CONFIDENCIALITAT.

La consolidació del programa ens permet continuar atents a les necessitats específiques del nostre col·lectiu i oferir un servei assistencial eficaç, eficient, adaptat i altament especialitzat.

 

El paper del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona


La intervenció del Col·legi assegura l’especialització en el tractament dels casos, la preservació del codi deontològic de la professió i la coordinació dels recursos assistencials, jurídics, laborals i personals.

És, doncs, un programa creat des del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona i adreçat específicament a les infermeres i infermers col·legiats que ho necessiten.

Què ofereix el Programa RETORN a la persona afectada?


 

  • Confidencialitat absoluta.
  • Informació, assessorament i canalització de les vies d’atenció assistencial.
  • Assistència mèdica i psicològica especialitzada, tant ambulatòria com en règim d’hospitalització.
  • Suport legal i jurídic.
  • Assessorament laboral.
  • Actuació protocol·litzada de la intervenció col·legial davant denúncies per situacions provocades per infermeres o infermers.

Tot això, per ajudar aquell professional que pateix trastorns derivats de problemes psíquics o conductes addictives i per restaurar la salut i la qualitat en l’exercici de la professió.

Com s'accedeix al Programa Retorn?


 

- Per petició personal de la infermera

Abans d’arribar a una situació crítica, la infermera o infermer ha de prendre consciència del seu problema i demanar una ajuda assistencial que faci compatible el tractament adequat amb l’exercici professional, de forma controlada. En els casos de demanda voluntària de tractament, la persona afectada podrà accedir directament al programa assistencial, amb la màxima confidencialitat. Des del Programa RETORN es coordinarà de forma immediata que rebi l’assistència i el suport que necessita.

- Pel suggeriment de familiars, companys i companyes de treball o responsables laborals de la persona afectada

En aquests casos s’ha d’actuar ràpidament i iniciar el tractament. La família, i a la feina els companys i companyes i els responsables, hi tenen un paper clau: estan en una situació idònia per convèncer la persona malalta que es tracti, o bé es poden adreçar ells mateixos al Programa RETORN per demanar consell i ajuda. Quan és així, la coordinació responsable d’aquest servei assessora amb la major discreció els companys i companyes o els responsables de feina, per tal de contribuir al fet que la persona afectada es posi en contacte amb el Programa RETORN per poder-li oferir l’assistència.

- Per reclamació o denúncia formal relacionada amb aquest àmbit

El Col·legi actua a través del Programa RETORN, la qual cosa fa que s’abordi el tema de forma integral, tant des del punt de vista assistencial com jurídic.

Podeu demanar informació al telèfon 902 16 10 50 o mitjançant l'adreça mmartinez@coib.cat.

Responsable: Montserrat Martínez, infermera.

Horari: dimarts i dimecres de 9 a 14 hores i dijous de 16 a 19 hores.