Especialitats

El 22 d’abril de 2005 es va aprovar el Reial Decret 450/2005 sobre les especialitats infermeres. Des d’aleshores el COIGI ha informat puntualment de totes les novetats que han sorgit sobre aquest tema durant els 13 anys que porta en vigor el RD.

Actualment només resta per activar l’especialitat d’infermeria medicoquirúrgica. Les altres especialitats estan actives i es convoquen cada any, aproximadament a finals del mes de setembre les proves de l’EIR.

Descarrega RD 450/2005 especialitats d’infermeria: 

RD 450/2005

Models de solicitud per demanar l’especialitat infermera per la via excepcional:

Model 1  Model 2  Model Certificat