Especialitats

El 22 d’abril de 2005 es va aprovar el Reial Decret 450/2005 sobre les especialitats infermeres. Des d’aleshores el COIGI ha informat puntualment de totes les novetats que han sorgit sobre aquest tema durant els 13 anys que porta en vigor el RD.

Actualment només resta per activar l’especialitat d’infermeria mèdico-quirúrgica. Les altres especialitats estan actives i es convoquen cada any, aproximadament al mes de setembre les proves de l’EIR.

Descarrega RD 450/2005 especialitats d’infermeria: 

RD 450/2005