×

Missió, visió i valors

 

MISSIÓ

El Col·legi d’Infermeres/rs de Girona és l’òrgan que regula i vetlla per tal que l’exercici professional es regeixi sota criteris ètics i morals, sigui quina sigui la seva especialitat.

Treballa amb la mirada posada en la protecció de la salut de les persones, promovent una praxi de qualitat que garanteixi una atenció integral, de qualitat assistencial i adequada per a la població.

VISIÓ

Ser l’entitat referent en la defensa dels interessos professionals dels col·legiats infermeres/rs de les comarques de Girona i agent actiu que vetlla per l’evolució de futur de la professió infermera.

VALORS

MOTIVACIÓ – PROFESSIONALITAT
ACCESSIBIBILITAT – RECERCA I INNOVACIÓ
COMPROMÍS - INDEPENDÈNCIA
INFLUÈNCIA – RESPONSABILITAT
PARTICIPACIÓ – TRANSPARÈNCIA
IGUALTAT