×

Assegurança respons. civil col·legial

L'Assegurança de Responsabilitat Civil (ARC)  és una assegurança obligatòria que tots els col·legiats i les col·legiades tenen que tenir contractada.

El preu de l'ARC 2023 és 8,65€ anuals