Assegurança respons. civil col·legial

L'Assegurança de Responsabilitat Civil (ARC)  és una assegurança obligatòria que tots els col·legiats tenen que tenir contractada.

Les llevadores poden obtenir cobertures més àmplies i específiques per a la seva especialitat amb l'Assegurança de Responsabilitat Civil complementària. 

El preu de l'ARC 2020 és 8,49€ anuals

El preu de l'ARC complementària per a llevadores 2020 és 15,92€ anuals