×

Atenció al ciutadà

Mitjançant el correu electrònic convidem als ciutadans fer arribar les seves observacions i suggeriments i donar eines als col·legiats per poder valorar-les i actuar per les vies que consideren oportunes.

Les adreces electròniques de contacte són les següents:

coigi@coigi.cat gicoi@coigi.cat

 

És obligatori posar el nom i cognoms del remitent i el seu D.N.I., no es respondrà cap correu que no estigui degudament identificat.

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades subministrades per Vè., quedaran incorporats en un fitxer automatitzat, titularitat del Col·legi Oficial d'Infermeres/ers de Girona amb la finalitat de prestar els serveis i demandes que ens sol·licita.
Així mateix li informem i vostè ens autoritza a la comunicació o cessió de dades personal a les administracions públiques establertes per llei i a altres entitats amb les quals s’han establert convenis de col·laboració sempre amb la finalitat de prestació de serveis per al col·lectiu de col·legiats.
La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat del Col·legi Oficial d'Infermeres/ers de Girona, qui assumeix les mesures d'àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i resta de legislació aplicable.
En qualsevol moment Vè. pot exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida Col·legi Oficial d'Infermeres/ers de Girona, amb domicili al C/ Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004),. També pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a coigi@coigi.cat / gicoi@coigi.cat. Sempre adjuntant el DNI.