×

Observatori de la professió

El COIGI crea aquest observatori per conèixer la situació real dels equips sanitaris i poder fer una avaluació.

 

 

Alguns col·legiats s’han adreçat al COIGI fent consultes sobre les competències dels professionals sanitaris, sobres les delegacions de facultats i sobre les col·laboracions que es produeixen en els equips sanitaris, entre personal facultatiu, metges i infermeres, i no facultatius o tècnics.

Aquestes consultes ens han fet adonar que existeix una varietat enorme de fórmules de col·laboració en els equips sanitaris i que no totes elles són del tot ortodoxes. Amb la finalitat de donar resposta a aquestes consultes i poder fer una avaluació de la situació que es pugui traslladar als contractadors de professionals sanitaris, el COIGI, per acord de Junta de govern, de data 11 de novembre de 2019, la creació d’un OBSERVATORI DE LA PROFESSIÓ que recopilarà informació sobre el funcionament dels equips sanitaris, la distribució de competències, les delegacions i les actuacions col·laboratives.

Aquest Observatori estarà format per la Presidenta de la Junta de Govern, la Presidenta de la Comissió Deontològica, un membre expert en l’àmbit d’Atenció Primària (Ester Sala Sebastià, Núm. col. 3458), un membre expert en l’àmbit Sociosanitari (Mireia Darnaculleta Musquera, Núm. col. 3046) i un membre expert en matèria docent i deontològica (Cristina Serrabassa Funoll, Núm. col. 2863).

Tots els col·legiats estan convidats a participar en aquest observatori, i podran fer-ho enviant un correu electrònic explicant el funcionament de l’equip sanitari del qual formen part i quines són les tasques i les funcions que cadascun dels qui intervenen realitzen, explicant el contingut i l’autonomia, amb que es realitzen aquestes tasques i funcions.

La informació que es remeti a l’OBSERVATORI, ha d’anar signada per un col·legiat del COIGI i serà confidencial. En la memòria no constaran dades personals de ningú, ni el nom del centre de treball al qual es refereix la col·laboració.

El COIGI ha habilitat l’e-mail: observatoridelaprofessio@coigi.cat per efectuar les aportacions dels col·legiats. Aquest e-mail estarà en funcionament des del 9 de març 2020. Amb les aportacions efectuades, entre les dates esmentades, els membres de l’observatori elaboraran una memòria que reflectirà la situació i funcionament dels equips professionals, i les situacions que es consideren poc recomanables o clarament intrusives.

Esperem el màxim nombre d’aportacions doncs es la única forma que la memòria que realitzaran els membres de l’observatori reflecteixi una imatge fidel de la situació dels equips sanitaris i que tingui interès pels grans contractistes.

La Memòria es presentarà al COIGI.

 

Girona,  2 de març del 2020