Equip

El COIGI compta amb un equip de professionals a disposició de tots els col·legiats. Està format per 4 administratives, un assessor jurídic, un assessor fiscal i una assessor en temes d'investigació i recerca. 

Els serveis d'assessorament són gratuïts per a tots els col.legiats. Cal demanar cita prèvia. 

Horari d'hivern: de dilluns a dijous, de 9 a 19 hores  -  divendres, de 9 a 14 hores

Horari d'estiu (1/07 al 15/09): de dilluns a divendres de 8 a 15 hores

 

 

Ester Ayala Ester Ayala Estrella Cap d’Administració
Joana Pérez Garcia Departament de Comptabilitat i Tresoreria
Yesenia Martínez Yesenia Martínez Chicoma Departament d'Atenció al col·legiat i Formació
Carles Moret Llosas Assessor jurídic i delegat de Protecció de dades
Marc Carreras i Vila Assessor econòmic
LLuisa Garcia LLuïsa Garcia Garrido Assessora en Investigació i Recerca