×

Equip

El COIGI compta amb un equip de professionals a disposició de tots els col·legiats. Està format per 3 administratives, un assessor jurídic i un assessor fiscal.

Els serveis d'assessorament són gratuïts per a tots els col.legiats. Cal demanar cita prèvia. 

Horari d'hivern: de dilluns a dijous, de 9 a 19 hores  -  divendres, de 9 a 14 hores

Horari d'estiu (1/07 al 15/09): de dilluns a divendres de 8 a 15 hores

 

 

Ester Ayala Ester Ayala Estrella Cap de Gestió Administrativa
Yesenia Martínez Yesenia Martínez Chicoma Administrativa
Anna Ball-llosera Anna Ball-llosera i Castillo Administrativa
Carles Moret Llosas Assessor jurídic i delegat de Protecció de dades
Marc Carreras i Vila Assessor econòmic