Prescripció infermera

Què podràs prescriure?

Amb l’acreditació podràs prescriure medicaments i productes sanitaris no subjectes a la prescripció mèdica.
Pots consultar la llista de medicaments i productes sanitaris no subjectes a prescripció mèdica que pots dispensar a la pàgina web del teu col·legi professional.

Quins son els requisits? 

En l’àmbit de cures generals 

 1. Disposar del Títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari, o equivalent 

 2. Complir un dels següents requisits: 

  1. Acreditar una experiència professional mínima d’un any, o 

  2. Superar el curs d’adaptació gratuït

En l’àmbit de cures especialitzades

 1. Disposar del Títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari, o equivalent 

 2. Disposar del títol d’infermer o infermera especialista

 3. Complir un dels següents requisits: 

  1. Acreditar una experiència professional mínima d’un any, o 

  2. Superar el curs d’adaptació gratuït

On has de demanar-ho?

Si treballes al SISCAT

Si portes 1 any o més prestant serveis en els centres SISCAT no has de fer la sol·licitud. El teu centre et demanarà consentiment i comunicarà les dades al Departament de Salut. Aquest és un procediment extraordinari que durarà 4 mesos a partir de l’entrada en vigor del decret.

Si acompleixes l’any de feina un cop tancat aquest procediment extraordinari, la sol·licitud l’hauràs de fer tu a través del procés ordinari a l'apartat de Prescripció Infermera del Canal Empresa del Portal de la Generalitat.  Enllaç 

Si fa menys d’un any que treballes al SISCAT, és convenient esperar a complir l’any per poder fer la sol·licitud. En cas que, per les teves responsabilitats, et sigui imprescindible poder prescriure, pots fer el curs d’adaptació gratuït.

Si treballes a d’altres centres o per compte propi

Has de fer la sol·licitud via telemàtica al Canal Empresa/Prescripció Infermera.  Enllaç

 

Has d’emplenar el formulari de sol·licitud, indicant les dades personals identificatives i les relatives a la titulació, i adjuntar el model normalitzat de formulari de certificat d’empresa, o en cas de treball per compte propi, adjuntar Informe de Vida Laboral. Aquest procediment s’ha de fer amb signatura electrònica o certificat digital admès pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Quina documentació has de presentar?

A la sol·licitud has de fer constar:

 • Les teves dades identificatives

 • La certificació acreditativa del període d’experiència professional mínima d’un any expedida per l’empresa o institució ocupadora.

 • En cas que hagis treballat en més d’un centre, has de presentar la certificació de cadascun d’ells.

 • En cas de treball per compte propi, has de presentar el certificat de vida laboral acreditatiu del període d’experiència professional.

 • Si l’any d’experiència és resultat de la prestació laboral en un o més centres per compte aliena o pròpia, has d’acreditar-la per mitjà de la certificació expedida per cada entitat i el certificat de vida laboral.

 • Si no disposes de l’experiència mínima d’un any, has de presentar la certificació acreditativa d’haver superta el curs d’adaptació gratuït.

 • En cas de sol·licitar l’acreditació en l’àmbit de les cures especialitzades, has de presentar còpia de la certificació del títol d’infermer/a especialista i la certificació acreditativa del període d’experiència professional mínima d’un any ha de correspondre a l’especialització per la que es demana l’acreditació i amb els mateixos suposits abans explicats.

La direcció general competent pot consultar per mitjans electronics o obtenir les dades o la documentació acreditativa necessària, tret que t’hi oposis. En aquest cas hauràs d’aportar tu la documentació acreditativa pertinent.

Quan tardaràs a rebre l’acreditació?

Les resolucions es posaran a disposició de la Seu electrònica de les infermeres en el termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud o la comunicació de dades per part del centre SISCAT. Transcorregut aquest termini sense que l’Administració de pronunciï, es considera acceptada la sol·licitud presentada tal i com regula la llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú.

Què rebràs?

Rebràs un document d’acreditació per a la indicació, ús i autorització de la  dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà amb el teu CODI D’ACREDITACIÓ i que especifica l’àmbit: cures generals i/o cures especialitzades. 

Les infermeres i infermers que presten servei al SISCAT podran emetre les ordres de dispensació en format electrònic, que aniran inclouran les dades d’identificació de la infermera acreditada.

Què comporta l’acreditació?

Poder emetre les ordres de dispensació en l’àmbit dels medicaments no subjectes a prescripció mèdica i productes sanitaris, molts d’ells finançats.

En l’àmbit dels medicaments subjectes a prescripció mèdica, cal esperar a la disponibilitat de protocols elaborats pel Ministeri de Sanitat, conforme normativa estatal. Quan estiguin disponibles, però, no caldrà tornar a acreditar-se.

Tens dubtes?

Contacta amb nosaltres per resoldre els teus dubtes.

Telèfon: 972 204 061
gicoi@coigi.cat

Acredita’t aquí

Guia per descarregar el certificat de prescripció

Acreditació de les infermeres i els infermers per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà

Consulta

Els medicaments  |  Els productes

 

Guies clíniques

 

FAQ’S

Aquestes són algunes de les preguntes més freqüents

Preguntes freqüents

Consulta el nostre canal de youtube

Alertes farmacèutiques

Alertes

Decret 180/2019, de 27 d’agost.

DECRET 180/2019, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment d'acreditació de les infermeres i els infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà.