×

Prescripció infermera

 

Antecedents:Decret 180/2019, de 27 d’agost.
DECRET 180/2019, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment d'acreditació de les infermeres i els infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà.

Desplegament de las segona fase de la prescripció infermera  (06/10/2022)L’any 2021 es va desplegar al SISCAT la primera fase de la indicació infermera, corresponent a productes sanitaris i medicaments que no requereixen prescripció mèdica. La segona fase del projecte consisteix en què els professionals d’infermeria puguin indicar medicaments que requereixen prescripció mèdica mitjançant l’aplicació de protocols i guies de pràctica clínica treballades de forma multidisciplinària en el marc dels principis d’atenció integral a la salut i de continuïtat assistencial.

 

Què necessito per acreditar-me?

Sol·licita el certificat de Prescripció Infermera

Com tramitar el certificat de Prescripció Infermera. Guia per descarregar el certificat

Webinar sobre el desplegament de la Prescripció i la targeta digital (5-02-2021)

Curs d'adaptació online

Aquest curs està destinat, únicament, a les persones que compleixen els requisits que marca el Decret 180/2019, però que no poden acreditar una experiència professional mínima d’un any en l’àmbit per al qual sol·liciten l’acreditació.

La superació del curs suposa l’obtenció de l’acreditació sense necessitat de fer cap altre tràmit.

Enllaç del curs

Com funciona la tarjeta de signatura electrònica?

 

Si tens dubtes contacta amb nosaltres

Telèfon: 972 204 061
prescripcio@coigi.cat