Comissions

Comissió Deontològica

En data 26 de setembre de 2018, l’Assemblea General Extraordinària, convocada d’acord amb els Estatuts Col·legials va acordar que per al període 2018-2022 els components de la comissió deontològica siguessin els següents col.legiats.

Seminari sobre confidencialitat 30-01-2020

 

Comissió de Jubilats

Comissió d'Investigació i Recerca

 

Comissió Tic's

 

Components de la comissió col.legial 2018-2022:

 

 

Comissió Promoció de la Salut

 

  • Natàlia Ventura Taberner - 3081
  • Albert Bueno Brugués - 3900
  • Núria Puigvert Viu - 4046
  • Rosa Maria Parreño Ariza - 2978
  • Elena Olabarrieta Zaro - 3011
  • David Olle Badia - 1435
  • Belén Pérez Jiménez -3369

 

Comissions junta de govern

Comissió de Comunicació

 

Components de la comissió col·legial 2018-2022:

 

Comissió Web

 

Components de la comissió col·legial 2018-2022:

 

Comissió de normatives i transperència

 

Components de la comissió col·legial 2018-2022:

 

Comissió de Jornades

 

Components de la comissió col·legial 2018-2022:

 

Comissió de Formació

 

Components de la comissió col·legial 2018-2022:

 

Comissions d'especialitats

 

Components de la comissió col·legial 2018-2022:

 

 

Components de la comissió col·legial 2018-2022:

 

 

Components de la comissió col·legial 2018-2022:

 

 

Components de la comissió col·legial 2018-2022: