Comissions

Comissió Deontològica

En data 26 de setembre de 2018, l’Assemblea General Extraordinària, convocada d’acord amb els Estatuts Col·legials va acordar que per al període 2018-2022 els components de la comissió deontològica siguessin els següents col.legiats.

Seminari sobre confidencialitat 30-01-2020

 

Comissió de Jubilats

Comissió Tic's

 

Components de la comissió col.legial 2018-2022:

 

 

Comissió Promoció de la Salut

 

  • Natàlia Ventura Taberner - 3081
  • Albert Bueno Brugués - 3900
  • Núria Puigvert Viu - 4046
  • Rosa Maria Parreño Ariza - 2978
  • Elena Olabarrieta Zaro - 3011
  • Belén Pérez Jiménez -3369

Professionals per la Promoció de la salut de Girona

Càpsules de Promoció de la Salut

Jornada PS 2021     (dia 1)   (dia 2)

Convocatòria Ajuts Màster de Promoció de la Salut 2022

Comissions Junta de govern

Comissió de Comunicació

 

Components de la comissió col·legial 2018-2022:

 

Comissió Web

 

Components de la comissió col·legial 2018-2022:

 

Comissió de normatives i transperència

 

Components de la comissió col·legial 2018-2022:

 

Comissió de Jornades

 

Components de la comissió col·legial 2018-2022:

 

Comissió de Formació

 

Components de la comissió col·legial 2018-2022:

 

Comissions d'Especialitats

 

Components de la comissió col·legial 2018-2022:

 

 

Components de la comissió col·legial 2018-2022:

 

COMISSIÓ DE SALUT MENTAL

 

Components de la comissió col·legial 2018-2022:

 

 

GRUP DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA (GPVM)

Aquest grup forma part de a Comissió Tècnica en Abordatge de la GPVM per a la sensibilització, impulsar el pla d'acció del territori, treballar amb els circuits comarcals i locals i incloure la violència a les persones grans, infància i adolescència.

Enllaç apartat Violència Masclista i de Gènere