×

Comissió de Recerca

Línies estratègiques

  • Línia estratègica 1: Visibilitzar la recerca liderada per infermeres i infermers del territori.
  • Línia estratègica 2: Proporcionar recursos (econòmics, formatius, assessorament en recerca, etc.) als/les col·legiats/des.
  • Línia estratègica 3: Impulsar la recerca infermera a través de les tecnologies de la informació i comunicació (repositori de recursos digitals, xarxes socials, etc.) .

Descarrega't l'escriptori virtual i segueix-nos

Membres

  • Coordinadora: Miriam Broncano Bolzoni i Marina González del Río

Membres col·legiades/ts:

  • Carme Bertran Noguer
  • Zaira Reyes Amargant
  • Laia Salleras Duran
  • Mar Serrat Costa
  • M. Carmen Malagón Aguilera

Enllaços d'interès

Suggerir enllaços al SymbalooINFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES
Responsable del tractament: Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona
Finalitat: Gestionar les sol·licituts d’informació i/o contacte dels usuaris de la nostra web
Legitimació: consentiment dels ineressats mitjançant les caselles de marcació habilitades
Destinataris : No comunicarem les dades a tercers, excepte que ho indiqui la llei o sigui necessari per la finalitat del tractament
Termini de conservació: mentre es mantngui la relació amb l’interessat, o durant els terminis legalment establerts.
Drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, previstos a l’RGPD - LOPDGDD, tal com s’explica a la nostra política de privacitat.