×

Assegurança de vida gratuïta

Els membres de la Junta de govern sabem que tota ajuda és poca davant una situació tan complexa com la que estem vivint.

Per això, hem considerat oportú oferir a totes les col·legiades i col·legiats, en situació d'alta col·legial, una assegurança de vida col·lectiva i gratuïta.

Els seus efectes seran des de l'1 de gener del 2023 al 31 de desembre del 2023 i en cas de mort, els beneficiaris legals rebrien un capital de 3000€.