×

Premis, beques i ajuts

La recerca en infermeria és una eina fonamental que ens aporta evidència científica i també respon a les demandes de cures del nostre sistema de salut. La utilització d’aquesta ajuda ajuda a garantir la seguretat i l’efectivitat de les cures infermeres i alhora augmenta la visibilitat de la nostra professió. És per tant un objectiu del COIGi buscar estratègies que ajudin a capacitar les infermeres pel lideratge de projectes de recerca.

Les infermeres som una peça clau per transformar un sistema de salut que cada vegada s’orienta més cap a la prevenció i la promoció, evidenciem-ho aprofitant els recursos que us oferim.

 

NOVA CONVOCATÒRIA D'AJUTS A JORNADES, CONGRESSOS I SIMPÒSIUMS 2024!!!

(termini obert fins el 30 de gener de 2025 per esdeveniments celebrats als 2024)

Bases de la convocatòria 2024

Annex I Sol·licitud d'ajut

Annex II Declaració jurada ajut

 

BECA DE RECERCA COIGI 2024

(termini de presentació fins el 4 d'octubre de 2024, a les 23:59 hores)

Bases de la Beca

 

SUPORT COL·LEGIAL EVENTS

El COIGI ofereix suport en forma d'ajuts econòmics i difusió als col·legiats i entitats que volen organitzar jornades, congressos o altres esdeveniments a la província de Girona.

Per sol·licitar l'ajut o col·laboració cal adreçar el document que us adjuntem a la Secretaria del COIGI i la Junta de govern, que es reuneix mensualment valorarà la proposta.