×

Premis, beques i ajuts

La recerca en infermeria és una eina fonamental que ens aporta evidència científica i també respon a les demandes de cures del nostre sistema de salut. La utilització d’aquesta ajuda ajuda a garantir la seguretat i l’efectivitat de les cures infermeres i alhora augmenta la visibilitat de la nostra professió. És per tant un objectiu del COIGi buscar estratègies que ajudin a capacitar les infermeres pel lideratge de projectes de recerca.

Les infermeres som una peça clau per transformar un sistema de salut que cada vegada s’orienta més cap a la prevenció i la promoció, evidenciem-ho aprofitant els recursos que us oferim.

NOVA CONVOCATÒRIA!!!!  Beca COIGI 2023

 Noves ajudes per a infermers/eres que estiguin realitzant un doctorat,Curs 2023/2024

Convocatòria ajudes Màster de Promoció de la Salut-UdG?,Fins el 15 de Setembre de 2023

SUPORT COL·LEGIAL EVENTS

El COIGI ofereix suport en forma d'ajuts econòmics i difusió als col·legiats i entitats que volen organitzar jornades, congressos o altres esdeveniments a la província de Girona.

Per sol·licitar l'ajut o col·laboració cal adreçar el document que us adjuntem a la Secretaria del COIGI i la Junta de govern, que es reuneix mensualment valorarà la proposta.