×

Comissió de Promoció de la Salut

Línies estratègiques

Línia estratègica 1: Participació en el grup de treball multidisciplinari de “Professionals per la promoció de la salut” en diferents grups de treball per tal de promoure accions per difondre i millorar la Promoció de la Salut en els nostres col·lectius

Línia estratègica 2: Oferir continguts de formació específics

Membres

  • Coordinadora: Mariona Vilar Pont i Àngela Vila Vendrell

Membres col·legiades/ts:

  • Laura Navazo Subirana
  • Elena Olabarrieta Zaro
  • Samar Habbab Mohamed
  • Rosa Maria Parreño Ariza
  • Júlia Figueras Cufí
  • Neus Ferrer Morell

Enllaços d'interès

Suggerir enllaços al SymbalooINFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES
Responsable del tractament: Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona
Finalitat: Gestionar les sol·licituts d’informació i/o contacte dels usuaris de la nostra web
Legitimació: consentiment dels ineressats mitjançant les caselles de marcació habilitades
Destinataris : No comunicarem les dades a tercers, excepte que ho indiqui la llei o sigui necessari per la finalitat del tractament
Termini de conservació: mentre es mantngui la relació amb l’interessat, o durant els terminis legalment establerts.
Drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, previstos a l’RGPD - LOPDGDD, tal com s’explica a la nostra política de privacitat.