×

Comissió de Salut Mental

Línies estratègiques

Línia estratègica 1: Augmentar la visibilitat i treballar pel reconeixement professional de l’especialitat d’infermeria de salut mental.

Línia estratègica 2: Treballar en la promoció de la salut mental, prevenció i estigma de la malaltia mental amb la ciutadania.

Línia estratègica 3: Organitzar formacions relacionades amb l'àmbit de la salut mental i que aquestes donin resposta a les necessitats del col·lectiu infermer i de les organitzacions sanitàries.

Línia estratègica 4: Crear un espai a la web del COIGI amb recursos d'interès en l'àmbit de salut mental.

Descarrega't l'escriptori virtual i segueix-nos

 

Membres

  • Coordinadora: Míriam Broncano Bolzoni

Membres col·legiades/ts:

  • Jordi Benítez Muñoz
  • Alexandra Domenech Morcillo
  • Mercè Cerdan Magro
  • Àsia Sala Moline
  • Laia Jordi i Cáliz
  • Anna M Font Santanach

Enllaços d'interès

Suggerir enllaços al SymbalooINFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES
Responsable del tractament: Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona
Finalitat: Gestionar les sol·licituts d’informació i/o contacte dels usuaris de la nostra web
Legitimació: consentiment dels ineressats mitjançant les caselles de marcació habilitades
Destinataris : No comunicarem les dades a tercers, excepte que ho indiqui la llei o sigui necessari per la finalitat del tractament
Termini de conservació: mentre es mantngui la relació amb l’interessat, o durant els terminis legalment establerts.
Drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, previstos a l’RGPD - LOPDGDD, tal com s’explica a la nostra política de privacitat.