Comissió Deontològica

Membres

  • President: David Cámara Liebana
  • Membre de la Junta de Govern: Àngela Vila Vendrell

Membres col·legiades/ts:

  • Natàlia Casas Turró
  • Laura Curós Soy
  • Rufina Espin Sánchez
  • Josep Parra Vega
  • Cristina Serrabassa Funoll
  • Jasmina Rita Sánchez Perdomo

Enllaços d'interès

Suggerir enllaços al Symbaloo