×

Comissió d’ Urgències i Emergències

Membres

  • Coordinadora: Elena Gil Batlle

Membres col·legiades/ts:

  • Esther Pascual Martinez
  • Núria Fuertes Izquierdo
  • Anna Diaz Palomeras
  • Maria Pilar Torró Cabratosa
  • Marta de Sagarra Desoi
  • Aurora Fontova Almató
  • Sheila Urbano Fernández

Enllaços d'interès

Suggerir enllaços al SymbalooINFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES
Responsable del tractament: Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona
Finalitat: Gestionar les sol·licituts d’informació i/o contacte dels usuaris de la nostra web
Legitimació: consentiment dels ineressats mitjançant les caselles de marcació habilitades
Destinataris : No comunicarem les dades a tercers, excepte que ho indiqui la llei o sigui necessari per la finalitat del tractament
Termini de conservació: mentre es mantngui la relació amb l’interessat, o durant els terminis legalment establerts.
Drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, previstos a l’RGPD - LOPDGDD, tal com s’explica a la nostra política de privacitat.