×

Comissió Familiar i Comunitària

Línies estratègiques

Línia estratègica 1:Treballar pel reconeixement professional de l’especialitat d’infermeria familiar i comunitària.

Línia estratègica 2: Augmentar la visibilitat de les intervencions de la infermera familiar i comunitària envers la població general.

Línia estratègica 3: Augmentar la visibilitat de les intervencions de la infermera familiar i comunitària envers els professionals.

Línia estratègica 4: Oferir continguts de formació específics a l'especialitat.

Descarrega't l'escriptori virtual i segueix-nos

Membres

  • Coordinadora: Mariona Vilar Pont

Membres col·legiades/ts:

  • Ana Túnez Romera
  • Antònia Sabench Surinyach
  • Meritxell Cortals Talavera
  • Iolanda Farré Pla
  • Núria Paradell Blanc
  • Silvia Alvarez Vega

Enllaços d'interès

Suggerir enllaços al SymbalooINFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES
Responsable del tractament: Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona
Finalitat: Gestionar les sol·licituts d’informació i/o contacte dels usuaris de la nostra web
Legitimació: consentiment dels ineressats mitjançant les caselles de marcació habilitades
Destinataris : No comunicarem les dades a tercers, excepte que ho indiqui la llei o sigui necessari per la finalitat del tractament
Termini de conservació: mentre es mantngui la relació amb l’interessat, o durant els terminis legalment establerts.
Drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, previstos a l’RGPD - LOPDGDD, tal com s’explica a la nostra política de privacitat.