×

Comissió de Llevadores

Línies estratègiques

Línia estratègica 1Suport de l’exercici de la professió, l’apoderament de les llevadores i la defensa de les competències: bones pràctiques en l’atenció embaràs, part i postpart i  a la salut sexual i reproductiva. Suport en aspectes assistencials, formatius, d’investigació i docència que promocionen i fan visibles a les llevadores. Prevenció de situacions de encavalcament de competències i/o intrusisme.

Línia estratègica 2:  Potenciar la participació de col·legiades i col·legiats: donar resposta als problemes, dubtes i propostes que les llevadores fan.

Línia estratègica 3Augmentar la visibilitat de la professió envers la població: visualització social del paper de la llevadora en l’atenció a la salut sexual i reproductiva. 

Descarrega't l'escriptori virtual i segueix-nos

Membres

  • Coordinadora: Marta Figueras Roldán

Membres col·legiades/ts:

  • Anna Marés Verges
  • Lidia Costa Salis
  • Susanna Casellas Planas
  • Laura Benejam Boutin
  • Jezabel Redondo
  • Deborah Aguilera

Enllaços d'interès

Suggerir enllaços al SymbalooINFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES
Responsable del tractament: Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona
Finalitat: Gestionar les sol·licituts d’informació i/o contacte dels usuaris de la nostra web
Legitimació: consentiment dels ineressats mitjançant les caselles de marcació habilitades
Destinataris : No comunicarem les dades a tercers, excepte que ho indiqui la llei o sigui necessari per la finalitat del tractament
Termini de conservació: mentre es mantngui la relació amb l’interessat, o durant els terminis legalment establerts.
Drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, previstos a l’RGPD - LOPDGDD, tal com s’explica a la nostra política de privacitat.