×

Comissió Mèdico-Quirúrgica

Membres

  • Coordinadora: René F. Louvriex Freire i Lluïsa Garcia Garrido

Membres col·legiades/ts:

  • Montserrat Vilà Aguado
  • Marta Navarrete Piñero
  • Anna Rebarter Rius
  • Gemma Simón Millán
  • Paula Baulida Cunillera
  • Sílvia Liaño de Sola

Enllaços d'interès

Suggerir enllaços al SymbalooINFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES
Responsable del tractament: Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona
Finalitat: Gestionar les sol·licituts d’informació i/o contacte dels usuaris de la nostra web
Legitimació: consentiment dels ineressats mitjançant les caselles de marcació habilitades
Destinataris : No comunicarem les dades a tercers, excepte que ho indiqui la llei o sigui necessari per la finalitat del tractament
Termini de conservació: mentre es mantngui la relació amb l’interessat, o durant els terminis legalment establerts.
Drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, previstos a l’RGPD - LOPDGDD, tal com s’explica a la nostra política de privacitat.