×

Carles Moret Llosas

Assessor jurídic i delegat de Protecció de dades

Advocat en exercici, col·legiat al l’II·ltre. Col·legi de Girona des de l’any 1993 amb el núm. de col·legiat 1625. Especialitzat en Dret Civil, Dret Mercantil, Dret Concursal i Dret Administratiu/sanitari. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona 1993. Postgrau en COMPLIANCE per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) 2016-2017. Formació en Mediació en Dret Civil Privat i Mediació Familiar D’acord amb la Llei 15/2009, organitzat pel Consell de de l’Advocacia Catalana. 2013-2014, habilitant per forma part del llistat de Mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya . Departament de Justícia. Formació en Mediació Mercantil. Consell de de l’Advocacia Catalana. Març de 2014. Formació en GESTIÓ DE COMPLIANCE PENAL. AENOR. Març de 2017. Especialització en DRET CANÒNIC Iltre. Col·legi d’advocats de Girona.

Equip

Ester Ayala Ester Ayala Estrella Cap de Gestió Administrativa
Yesenia Martínez Yesenia Martínez Chicoma Administrativa
Anna Ball-llosera Anna Ball-llosera i Castillo Administrativa
Marc Carreras i Vila Assessor econòmic