Nova infografia de SalusPlay!

Infografia sobre medicaments a urgències

Infografia sobre fàrmacs d'urgències
Infografia sobre fàrmacs d'urgències

A vegades sorgeix el dubte sobre la possibilitat de diluir alguns fàrmacs en sèrum fisiològic o en sèrum glucosat. En el cas de les urgències, a causa de la importància del factor temps és clau tenir clar les diferents possibilitats. Com que el nombre de fàrmacs és molt ampli s'analitzaran els més utilitzats en les principals categories. S'ha consultat el Vademècum per a conèixer la possibilitat de ser diluïts en sèrum fisiològic (clorur de sodi al 0,9%) i o glucosat (5%). Serà necessari sempre consultar el prospecte en funció de la presentació i l'ús que se li donarà al fàrmac, ja que alguns també podran i hauran d'administrar-se en bolus en funció de la situació.

LLegir més

Activitats relacionades

Llei Eutanàsia
ACTUAL CA
COIGIFormació on line
Pla formatiu gratuït sobre la Llei de l'Eutanàsia
per a professionals de la Salut
Diptic Master UB 1
ACTUAL CA
COIGIFormació on line
Máster Semipresencial de Hospitalización a Domicilio
Organitza: Universitat de Barcelona
Setembre 2022
Curs Investeen 2022
ACTUAL CA
COIGIFormació on line
Curs "Práctica avanzada, basada en la evidencia"
Organitza: Investeen ISCIII
Del 12/09/22 al 16/12/22