×
Finalitzat
28 de febrerde 2024
DURADA:  4 hores

Horari: de 16 a 20 hores

Hores lectives: 4 hores 

Lloc: Sala de formació del COIGi

Docent: Jordina Delclòs Rabassa

Acreditació: 09/035269-IN

Matrícula: 35€

Normativa de cursos

Taller sobre el control de les hemorràgies exanguinants

Organitza: Comissió de Formació

Objectius:

Reconèixer l'hemorràgia exanguinant i el maneig inicial del shock hemorràgic.

Saber quins dispositius existeixen per aturar-la.

Aplicació correcte de torniquets, empaquetaments de ferida (wound packing), embenats d'emergència, apòsits hemostàtics i altres dispositius .

Programa detallat:

Part teòrica :

  1. Introducció. Algoritme XABCDE I MARCH
  2. Diamant letal del pacient traumàtic
  3. Identificació del sagnat amb risc vital i el shock hemorràgic
  4. Dispositius de control de sagnat : Torniquets, apòsits hemostàtics, embenats d'emergències:   embenat israelià, IT Clamp.
  5. Contol d'hemorràgies d'extremitats
  6. Control d'hemorràgies en zones d'unió
  7. Consens de Hartford, Victoria 1, directrius del coTCCC, TECC .STOP the BLEED

Taller pràctic :

1. Taller amb simulador de control d'hemorràgies

2. Aplicació del torniquet

3. Empaquetaments de ferides (Wound Packing)

Activitats relacionades

Curs Part extrahospitalari i simulació. Aposta per la seguretat del pacient i el professional
Inscripcions exhaurides
ACTUAL CA
COIGIFormació presencial
Curs Part extrahospitalari i simulació. Aposta per la seguretat del pacient i el professional
Organitza: Comissió de Formació
7 de març de 2024
Nova edició del Taller de Sutures (edició tarda)
Inscripcions exhaurides
ACTUAL CA
COIGIFormació presencial
Nova edició del Taller de Sutures (edició tarda)
Organitza: Comissió de Formació
20 de març de 2024
Curs d'entrenament en coherència cardíaca (Edició matí)
Inscriu-te

Inscriu-te

La seva autorització és necessària per poder accedir als cursos:
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES
Responsable del tractament: Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona
Finalitat: Gestionar les sol·licituts d’informació i/o contacte dels usuaris de la nostra web
Legitimació: consentiment dels ineressats mitjançant les caselles de marcació habilitades
Destinataris : No comunicarem les dades a tercers, excepte que ho indiqui la llei o sigui necessari per la finalitat del tractament
Termini de conservació: mentre es mantngui la relació amb l’interessat, o durant els terminis legalment establerts.
Drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, previstos a l’RGPD - LOPDGDD, tal com s’explica a la nostra política de privacitat.
ACTUAL CA
COIGIFormació presencial
Curs d'entrenament en coherència cardíaca (Edició matí)
Organitza: Comissió de Formació
3 d'abril de 2024
Girona