Inscriu-te

Inscriu-te

La seva autorització és necessària per poder accedir als cursos:
22 i 23 de novembre de 2023
Girona
DURADA:  10 hores

Horari: 16-21:30 hores (sessió de tarda)

Lloc: Aula de formació del Coigi

Docent: Rubén Molina Carrillo

Acreditació: 09/-IN

Matrícula: 15 €

Teràpia compressiva: visió pràctica aplicada a la teoria (Ed. tarda)

Organitza: Comissió de Formació

Infermera retira un embenat
Infermera retira un embenat

Diagnòstic diferencial de les lesions i els edemes d'extrimitat inferior i teràpia compressiva: una visió pràctica aplicada a la teoria.

Objectius:

Aprendre a diferenciar l’etiologia dels diferents edemes i lesions de les extremitats inferiors que estan presents en la pràctica clínica.

Aplicar els mètodes i tècniques de teràpia compressiva adaptant-la segons les característiques de les persones a tractar.

Objectius específics:

-Descriure la fisiopatologia i les característiques més rellevants dels edemes, i lesions més comunes en les extremitats inferiors

-Conèixer els conceptes bàsics que formen part de la teràpia compressiva

-Aprendre a diferenciar els diferents tipus de embenatges i sistemes de compressió

-Aprofundir en les cueres prèvies i posteriors que s’han de tenir a l’hora d’aplicar la teràpia compressiva

-Saber reconèixer els errors i problemes potencials que poden aparèixer després d’utilitzar una tècnica de teràpia compressiva

Programa 

Bloc teòric:

  1. Introducció

I.Sistema circulatori

a.Filtrat capil·lar

b.Sistema venós

c.Sistema linfàtic

II. Edemes

III. Patologies subjacents

IV.Valoració dels edemes

V. Proves complementàries

2. Diagnòstic diferencial entre etiologies d’edemes

   Definició, fisiopatologia, classificació i valoració de la persona

            I.Insuficiència venosa crònica

            II. Arteriopatia perifèrica

            III. Linfedema

            IV. Lipedema

            V. Edema sistèmic:cardiopatia

3. Diagnòstic diferencial entre etiologies d’úlceres

   Definició, fisiopatologia, classificació i valoració de la persona

I. Úlcera d’etiologia venosa

II. Úlcera d’etiologia arterial

III. Úlcera de Martorell

4. Introducció a la teràpia compress

I. Efectes fisiològics de la compressió

II. Fisiologia de la compressió

III. Indicacions

IV. Contraindicacions

 V. Conceptes bàsics de la teràpia compressiva

  VI. Dossificació

  VII Mètodes per aplicar teràpia compressiva

5. Mesures de compressió i sistema de velcros

I. Sistema de velcros

II. Mitges de compressió mèdica

III. Normatives

IV. Especificacions tècniques

V. Ajudes

VI. Procés de personalització

6. Tècniques estàndards d’embenatges compressius

            I. Embenatges dels dits del peu

            II. Benes de zinc

            III. Kits d’embenatges

            IV. Embenatge multicomponent de curta tracció

7. Embenatge multicomponent de curta tracció

            I. Pre-embenatge

            II. Embenatge

            III. Post-embenatge

            IV. Pràctica

8. Reconeixements d’errors i problemes potencials

           

Activitats relacionades

Infermera trasllada un ecògraf
Inscripcions exhaurides
ACTUAL CA
COIGIFormació presencial
Curs sobre punció vascular ecoguiada (Edició matí)
Col.labora: 4D Health
5 d'octubre de 2023
Girona
Infermera trasllada un ecògraf

Inscriu-te

La seva autorització és necessària per poder accedir als cursos:
ACTUAL CA
COIGIFormació presencial
Curs sobre punció vascular ecoguiada (Edició tarda)
Col·labora: 4d Health
5 d'octubre de 2023
Girona
©BANC D'IMATGES INFERMERES, Ariadna Creus i Àngel-García
Inscriu-te

Inscriu-te

La seva autorització és necessària per poder accedir als cursos:
ACTUAL CA
COIGIFormació presencial
Actualització maneig ferides cròniques (EBE) Edició matí
Col·labora: Coloplast
19 d'octubre de 2023
Girona