×

II Premios Nacionales de Enfermeria

Convoca: Consejo General de Enfermerí i CeraVe

L’any 2023, el “Consejo General de Enfermería” va posar en marxa els Premis Nacional d'Infermeria, per premiar les infermeres del nostre país a nivell nacional.

Des del Col·legi d’infermeres i infermers de Girona (COIGI), convida als/les col·legiats/des a triar i proposar als/les companys/es que considereu mereixedors del II premi Nacional d’Infermeria.  

I vosaltres, a qui proposeu?

Candidatures en què es poden enviar propostes:

1. Premi Nacional Infermera/o per la seva activitat professional a l'àmbit assistencial.

2. Premi Nacional Infermera/o per la seva activitat professional a l'àmbit gestor.

3. Premi Nacional Infermera/o per la seva activitat professional a l'àmbit docent.

4. Premi Nacional Infermera/o per la seva activitat professional a l'àmbit investigador.

5. Premi Nacional Infermera/o a la Trajectòria Professional al llarg de tota la vida.

6. Premi Nacional a la persona fora de l’àmbit de la professió que més ha difós o potenciat la tasca infermera.

Per la presentació de les candidatures s’haurà d’enviar el formulari establert per aquesta convocatòria (demaneu el formulari al COIGI coigi@coigi.cat) i el currículum de la persona que proposeu.

Les vostres propostes s’haurien d’enviar abans del 17 de juny del 2024, al coigi@coigi.cat.