Joana Pérez Garcia

Departament de Comptabilitat i Tresoreria

Assessor fiscal

Ester Ayala Ester Ayala Estrella Cap d’Administració
Yesenia Martínez Yesenia Martínez Chicoma Departament d'Atenció al col·legiat i Formació
Carles Moret Llosas Assessor jurídic i delegat de Protecció de dades
Marc Carreras i Vila Assessor econòmic
LLuisa Garcia LLuïsa Garcia Garrido Assessora en Investigació i Recerca