LLuïsa Garcia Garrido

LLuisa Garcia
LLuisa Garcia

Assessora en Investigació i Recerca

Graduada en Infermeria (Universitat de Montreal). Coordinadora de la Unitat de Continuïtat Assistencial, Social i Sanitària de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta.

Assessor fiscal

Ester Ayala Ester Ayala Estrella Cap d’Administració
Joana Pérez Garcia Departament de Comptabilitat i Tresoreria
Yesenia Martínez Yesenia Martínez Chicoma Departament d'Atenció al col·legiat i Formació
Carles Moret Llosas Assessor jurídic i delegat de Protecció de dades
Marc Carreras i Vila Assessor econòmic