iNFERMER/A RESIDÈNCIA ESTABLE - LLEÓ

País:
ESPANYA
Província:
LEÓN
Ciutat:
LEÒN
Empresa:
Wellbeing Solutions
Persona de Contacte:
Laia
Telèfon:
652956696
Adreça electrònica:
rrhh@wellbeingsolutions.es
Plaça vacant:
1 Infermer/a
Estudis:
Diplomatura/Grau en infermeria
Experiència:
Prèvia en residències o socisanitaris
Tipus de contracte:
Indefinit
Jornada laboral:
De 8h. a 20h.
Sou:
21.000€ - 23.000€ Brut/any
Observacions:
Carnet de conduir i vehicle propi. Valorable coneixements de COROTA i RESIPLUS. FUNCIONS: Valorar ingressos, Preparar distribuir, administrar i fer el seguiment de la medicación i els tractaments prescrits pel professional mèdic. Participar en l'elaboració de la memòria anual d'activitats del centre. Revisió i evaluació periòdica dels protocols assistencials propis de l'àmbit de la infermeria. Registre d'informació en l'aplicació. Seguiment de les pautes de cures assistencials. Atendre a l'usuari enllitat per malaltia, fent canvis posturals, controlant el servei de menjar i subministrar directament aquella alimentació que necessita instrumentalització.. Fer comandes de farmàcia, analítica.