Convocatòria de graduats/des en infermeria

País:
ESPANYA
Província:
GIRONA
Ciutat:
PALAMÓS
Empresa:
FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS
Persona de Contacte:
DOLORS MARGARIT
Telèfon:
972 60.92.39
Adreça electrònica:
recursoshumans@ssibe.cat
Plaça vacant:
11
Estudis:
Graduat/da Infermeria
Experiència:
Infermeria
Tipus de contracte:
Mínim 1 any a Jornada completa
Jornada laboral:
Completa
Sou:
Conveni SISCAT
Observacions:
S’OFEREIX:rnrn• Contractació laboral a jornada completa amb duració d’un any, amb possibilitats de continuïtat. rn• Sou segons II Conveni Col•lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.rn• Incorporació pactada.rn• Programa actiu de formació continuada i reciclatge.rnrnVACANTS: rnrn• Hospitalització: 3 placesrn• Quiròfan: 4 placesrn• Urgències: 2 placesrn• Socio sanitari: 2 places rnrnrnREQUISITS:rnrn• Diplomatura o Grau en Infermeriarn• Disponibilitat horàriarnrnES VALORARÀ:rnrn• Coneixements i experiència en l’àmbit que correspongui.rn• Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..).rn• Formació relacionada amb el lloc de treball.rnrnPERFIL PROFESSIONAL:rnrn• Discreció i bon tracte.rn• Capacitat de treball en equip i d’adaptació a la dinàmica de treball dels diferents torns.rn• Equilibri emocional envers el malalt crític i terminal.rn• Capacitat de resolució de problemes, organització del propi treball i responsabilitat del mateix. rn• Optimització dels recursos disponibles.rn• Coneixements i habilitats de mobilització de malalts.rn• Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.rnrnrnrnrnrnCANDIDATS/ES INTERESSATS/DES: rnEntra a la web www.ssibe.cat – borsa de treball, clica damunt l’oferta de treball que correspon i clica damunt a la pestanya “INSCRIURE’M EN AQUESTA OFERTA” - cal omplir tots els camps i adjuntar CV actualitzat i carta de motivació -en un sol document .pdf (màxim 20MB). rnReferència: HP-INFHPrnrnPer a més informació, rn972 60.92.39 - recursoshumans@ssibe.cat (Sra. Dolors Margarit) rnrnPalamós, 7 de setembre de 2021rnrnCLAUSULA INFORMATIVArnrnrnrnDe conformitat amb l’establert al Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27, d’abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals que facilitin les persones aspirants;rnrnResponsable: Fundació Hospital de Palamós - SSIBErnrnFinalitat: Gestionar els processos de selecció objecte de convocatòries i d’informar de futures ofertes laborals..rnrnLegitimació: Consentiment de l’interessat/da.rnrnDestinataris: No està prevista la cessió de dades a tercers, tret d’obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per alguna de les empreses que el composen.rnrnTermini conservació: Un anyrnrnDrets: Pot exercir els seu drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l’Àrea Jurídica C. Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a areajuridica@ssibe.cat. rnrnMés informació: Pot consultar informació addicional i més detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat .rnrnrnrn