INFERMERS/ES PER A UNITATS D'ATENCIÓ INTERMÈDIA

País:
Espanya
Província:
Barcelona
Ciutat:
Badalona
Empresa:
Badalona Serveis Assistencials
Persona de Contacte:
RRHH BSA
Telèfon:
934648300
Adreça electrònica:
borsadetreball@bsa.cat
Plaça vacant:
Infermers/es per a unitats d'atenció intermèdia
Estudis:
Titulació universitària d'Infermeria
Experiència:
Valorable experiència assistencial
Tipus de contracte:
Contractació eventual d'un any amb possibilitat de contracte indefinit per mitjà de convocatòries de places
Jornada laboral:
Jornada completa o temps parcial. Disposem de diferents tors de treball i flexibilitat horària (diürns, nocturns i de caps de setmana)
Sou:
30.000-40.000 € bruts/anuals
Observacions:
Es demana:rn- Titulació universitària d'Infermeria.rn- Valorable experiència assistencial.rn- Competències: compromís, flixibilitat, orientació a les persones, efectivitat i estusiasme.rnrnS'ofereix:rn- Jornada completa o temps parcial. Disposem de diferents torns de treball i flexibilitat horària (diürns, nocturns i de caps de setmana).rn- Contractació eventual d'un any amb possibilitats de contracte indefinit per mitjà de convocatòries de places.rn- Incorporació Immediata, amb accés a les activitats formatives programades en el pla de formació de l'organització.rn- Retribució segons conveni SISCAT.rnrnProcés de selecció:rnLes persones interessades en aquesta oferta han d'enviar el currículum i còpies de les titulacions a borsadetreball@bsa.cat, fins el dia 07 de novembre de 2021 inclòs, indicant la referència INF CSSC.