Infermer/a per acolliment residencial

País:
Espanya
Província:
Girona
Ciutat:
Girona
Empresa:
Fundació Ramon Noguera
Persona de Contacte:
Alba Pascual
Telèfon:
972237611
Adreça electrònica:
rrhh@grupfrn.cat
Plaça vacant:
Infermer/a
Estudis:
Grau o Diplomatrua en Infermeria
Experiència:
1 any
Tipus de contracte:
Temporal + indefinit
Jornada laboral:
De dilluns a divendres en torn de tarda
Sou:
Segons conveni
Observacions:
Les seves tasques seran:rn+ Responsable de supervisar la preparació de la medicació d'us diari.rn+ Administrar la medicació prescrita pel metge i fer els corresponents registres.rn+ Control dels estocs de medicaments, fer les comandes necessàries i recollida a la farmàcia.rn+ Fer les cures i atencions pròpies de la seva disciplina.rn+ Atendre urgències menors.rn+ Participar en l'elaboració del Pla de Salut.rn+ Control funció respiratòria.rn+ Controls posturals.rn+ Prevenció d'úlceres.rn+ Fer seguiment de prescripcions mèdiques.rn+ Responsable de participar en les entrevistes amb les famílies i/o tutors, quan sigui necessari.rn+ Participar en les reunions interdisciplinàries, quan sigui necessari.